Actionmarketing

PS Action hjälper dig att öka exponeringen av ditt varumärke genom olika actionmarketing kampanjer så som Köp och Få, Samla och Få eller Tävlingar. Vi gör så att just din produkt syns och sticker ut på rätt sätt i butiken. Detta genom vårt kreativa arbete, framtagningen av displaymaterial och valet av produktmedia som alltid baseras på strategin och dina mål för ditt varumärke. Vi tar hand om helheten från idé till distribution av produkt till slut konsument.

Vi skapar så goda förutsättningar som möjligt för att konsumenten ska göra ett positivt köpbeslut!

Kontakta oss