På uppdrag av Pastejköket anlitades vi för att öka lojaliteten och återköpsfrekvensen av deras produkter. Lösningen gick ut på att konsumenten köpte sju paket pastej och sedan skickade in locken. Belöningen var en unik sportväska.

Skapa lojalitet genom långvarigare exponering

Samla & få-kampanjer är en effektiv metod för att få konsumenten att välja ditt varumärke under en längre period med större inköp.

Då kampanjen pågår under en längre tid behåller varumärket sin kampanjexponering. Resultatet: merförsäljning!

Eftersom köpkraven för konsumenten blir högre kan kampanjen erbjuda attraktivare premier, vilket lockar fler att delta.