KVALITET & MILJÖ

PS Actions miljöarbete har som mål att alltid vara etiskt försvarbart. Vi bedriver ett aktivt miljöarbete och arbetar kontinuerligt för att minska vår miljöpåverkan. Kretsloppsprincipen finns alltid i fokus.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Vi ställer höga etiska krav på våra samarbetspartners och har en Code of Conduct som alla leverantörer skall underteckna innan vi inleder ett samarbete. Bland annat intygar de att barn ej används i produktionen i enlighet med Förenta Nationernas artikel 32 i barnkonventionen.

FABRIKS-UTVÄRDERING

Vi utvärderar alla producenter och deras medarbetare innan vi påbörjar produktion.

KVALITETSKONTROLL

Alla projekt genomgår en löpande utvärdering genom hela processen för att säkerställa en hög kvalitetsstandard

GENOMGÅNG AV GODS

Vi kontrollerar gods före, under och efter produktion. Tester som genomförs sker via externa institut, exempelvis SGS.

Image